Number of items: 0 0,00 €

Original Circular Heating Element for Amica Ovens - 8001785

Part Nr. : 8001785 2595122 01955137 02297588 305346008

Click to enlarge
Original Circular Heating Element for Amica Ovens - 8001785
Original Circular Heating Element for Amica Ovens - 8001785 Original Circular Heating Element for Amica Ovens - 8001785
pc
We dispatch IN STOCK items IMMEDIATELY - delivery in 16.8.2022  
Csomagküldő.hu18.8.2022
GLS Cyprus22.8.2022
GLS Malta22.8.2022
Personal Pickup16.8.2022 08:30
ZÁSILKOVNA - HOME DELIVERY to ADDRESS in Slovakia up to 10 kg17.8.2022
Collection points of ZÁSILKOVNA Slovakia - SHIPMENTS UP TO 10 kg17.8.2022
Delivery to an address in Hungary - The best option17.8.2022
Post Delivery Service EU29.8.2022
Post Delivery Service EU29.8.2022
Post Delivery Service EU29.8.2022
Zasilkovna.cz17.8.2022
Colissimo France 17.8.2022
Croatian Post - Delivery to an address in Croatia22.8.2022
Delivery to address Germany - The best option17.8.2022
DPD Austria17.8.2022
DPD Slovenia18.8.2022
ECONT - Delivery to an address in Bulgaria22.8.2022
FedEx Economy Israel22.8.2022
FedEx Economy Turkey22.8.2022
FedEx Priority Israel19.8.2022
FedEx Priority Turkey19.8.2022
GLS - Delivery to an address in Belgium18.8.2022
GLS - Delivery to an address in Netherlands18.8.2022
GLS Czechia & Slovakia16.8.2022
GLS Finland22.8.2022
GLS Ireland19.8.2022
MRW - Delivery to an address in Portugal19.8.2022
MRW Spain19.8.2022
Omniva Estonia 18.8.2022
Omniva Latvia18.8.2022
Omniva Lithuania18.8.2022
Sameday Romania18.8.2022
Swedish Post22.8.2022
Swiss Post Economy19.8.2022
Taxydromiki Greece22.8.2022
Austrian Post18.8.2022
Belgian Post - Delivery to an address in Belgium19.8.2022
Danish Post 19.8.2022
Delivery to an address in Poland - The best option17.8.2022
DHL - Delivery to an address in Netherlands19.8.2022
GLS - Delivery to an address in Bulgaria22.8.2022
GLS - Delivery to an address in Portugal22.8.2022
GLS Denmark18.8.2022
GLS Estonia18.8.2022
GLS France 18.8.2022
GLS Greece22.8.2022
GLS Italy18.8.2022
GLS Lithuania / Latvia 18.8.2022
GLS Slovenia18.8.2022
GLS Spain22.8.2022
GLS Sweden 22.8.2022
Hungarian Post - Delivery to an address in Hungary18.8.2022
Overseas Express - Delivery to an address in Croatia22.8.2022
Packeta.ro18.8.2022
Post Delivery Service EU29.8.2022
Post Delivery Service EU29.8.2022
Swiss Post Priority19.8.2022
The Slovak Post17.8.2022
Cargus Romania17.8.2022
Fastway Ireland 22.8.2022
GLS - Delivery to an address in Croatia18.8.2022
GLS - Delivery to an address in Hungary17.8.2022
GLS Austria17.8.2022
GLS Germany17.8.2022
GLS Poland17.8.2022
GLS Romania17.8.2022
GLS Luxembourg18.8.2022
Code:TS20-8001785
Producer:Amica
Price incl. VAT : 13,20 €
excl. VAT : 10,90 €
VAT:21 %
Availability:In stock
STOCK:22 pc
Warranty: 24 Months
Refund Possibility: YES
Origin of the product: Quality-proven ALTERNATIVE PART
EAN: 8757521581663
Volumetric weight: 4.555 Kg

EB2.7TaKDSr, EB2.7YWL, EB2.7YBL, C602.734TeDpHSrv, C602.734TeDpHSrvW, C632.745TaDHSrvW 10133.3ETsKDpHbQX 10133.3ETSKDPHBQX 10143.3ETsDHaOQXSp 10143.3ETSKDHAOQS 10143.3ETtsKDHaOQX 10143.3TSYDPHAOS 10143.3TTSYKDHAOXS 10143.3TXYDEQJVXSP 10143.4ETSDBHAQAXS 10143.4ETsDpHaOQaX 10143.4TDDBHAOQAVS 10143.4TdDpHaOQaXS 10143.4TDYDBHAOQAV 10143.4TFDAQAVJXSP 10143.4TFDBOQAVJXS 10143.4TFYDBOQAVJC 10143.4TSYDPHAOQAX 10143.4TSYDPHBOQAC 10153.3ETSDPHBQX 10153.3ETTSDPHBQX 10153.3TSYDPHBX 10153.3TsYDpHbX 10153.3TtsYDpHbX 10153.3TTSYDPHBX 10153.4ETTSKDPHBQX 10153.4TTSYKDPHBX 10173.3EDPHBQJVS 10173.3EDPHBQJVS 10173.3EDPHBQJVW 1083.4TsYKDpO 1093.3ETKDQS 1093.3ETKDQW 1093.3TYKDS 1093.3TYKDW 1123.3TaYDHaOSr 1123.4TkYKDpHaOSr 113.3YB 113.4TaYDW 113.4TaYDW 1133.3TwYKDHbOX 1133.4TwYDpHbOQX 123.3TaDSr 123.3TaYDSr 123.4TaDSr 123.4TaKDpSr 123.4TaYDpSr 123.4TaYDpSr 123.4TpsKDpOSr 123.4TpsKDpOSr 133.3TsYDO 133.4TkYKDpO 133.4TpsKDpO 133.4TsYKDpO 143.3TaYDpHaOS 143.3TaYDpHaSp 163.3TaYDHaOSr 163.4TaYDpHaSr 163.4TaYKDpHaOSr 163.4TdYKDpHaOSr 163.4TkYKDpHaOSr 163.4TpsYKDpOSr 2014C(G)3.448ETSDB 2014CF3.334ETsKDHa 2014G(G)3.43EZpTsK 2014G(G)3.43ZpTsYK 2015GH3.33EZpTsDAQ 2015GH3.33ZpTsYDAX 213CF3.334TwYKDHbO 213G(G)3.33ZpTwYKD 213GH3.33ZpTwYKDX 22C(G)3.334TaDOSr 22CC3.334TaDSr 22CC3.334TaDSr 22G(G)3.33ZpTaDSr 22G(G)3.43ZpTaDpSr 22GH3.33ZpTaDSr 22GH3.43ZpTaDpSr 23C(G)3.334TsYDO 26CF3.448TkYKDpHaO 26CF3.448TkYKDpHaO 5010CE3.313EDQ(W) 5010CE3.313ETADPQ( 5010CE3.313ETADQ(W 5010CE3.313ETAQ(W) 5010GE3.33EZPDAQ(W 5010GE3.33EZPQ(W) 5010GE3.33EZPTADPN 5010GE3.33EZpTaF(W 5010GE3.33EZPTAF(X 5010GE3.43EZPTADNA 5010GE3.43EZPTADNQ 5010GE3.43EZPTAPF( 501CE3.313TaD(W) 501CE3.315TaR(W) 501CE3.40(W) 501CE3.413TaRJ(XxL 501EE3.37TaD(W) 501GE3.33Zp(W) 501GE3.33ZPTA(W) 502CE3.313Ta(W) 502CE3.313TaD(W) 502GE3.33Zp(W) 502GE3.33ZpTaR(W) 502GE3.43ZpTaDNR(W 502GE3.43ZpTaDNRA 502GE4.33ZPTA(W) 503CE3.313Ta(W) 503CE3.313TaD(WL) 503CE3.313TaDJ(XL) 503CE3.413TaKDRJ(X 503GE3.33ZPD(W) 503GE3.33ZPTA(W) 503GE3.33ZpTaDRA(W 503GE3.43ZpTaDNRA( 503GE3.43ZpTaDNRA( 503GE3.43ZpTaNR(W) 506CE3.313ETAKDPHA 506CE3.313ETAKDPHA 506CE3.413ETAKDHAQ 506CE3.413TaKDHaR( 506GCE3.33EZPTAAQ( 506GCE3.33EZPTAKDP 506GCE3.33EZPTAKDP 507CE3.313EHTADQ(W 507CE3.313EHTAQ(W) 507CE3.413EHTAKDQJ 507GE3.33EHZPDQ(W) 507GE3.33EHZPTADAQ 507GE3.33EHZPTADPA 507GE3.33EHZPTADPA 507GE3.33EHZPTAQ(W 507GE3.43EHZPTADNA 507GE3.43EHZPTADNA 507GE3.43EHZPTANQ( 508CE3.315EHTaQ(W) 508CE3.40EHQ(W) 508CE3.413EHTAQ(XX 508GE3.33EHZpMsQ(W 508GE3.33EHZpMsQ(X 508GE3.33EHZpQ(W) 508GE3.33EHZPTADAQ 508GE3.33EHZpTaDNA 508GE3.33EHZpTaQ(W 508IE3.318EHTADJQ( 508IE3.319EHTAKDPJ 508IE3.320EHTADJQ( 51CE3.313TaD(W) 51CE3.40(W) 51CE3.413Ta(XL) 51CE3.413Ta(XxL) 51EE3.37TaD(W) 51GE3.32Zp(W) 51GE3.32Zp(W) 51GE3.32ZpTa(W) 51GE3.32ZpTa(W) 51GE3.32ZpTaR(W) 51GE3.33Zp(W) 51GE3.33Zp(W) 51ME4.37ZpM(W) 52CE3.313Ta(W) 52CE3.313TaD(W) 52CE3.40(W) 52EE3.41(W) 52EE3.41(W) 52GE3.32Zp(W) 52GE3.32Zp(W) 52GE3.42ZpMD(W) 52GE3.42ZpTaD(W) 52GE3.42ZpTaD(W) 53CE3.313Ta(W) 53CE3.313TaD(WL) 53CE3.313TaD(WL) 53CE3.313TaD(XL) 53CE3.313TaD(XxL) 53CE3.413TaKDR(XL) 53EE3.37TaD(W) 53GE3.32ZpD(W) 53GE3.33ZpTa(W) 53GE3.33ZpTa(W) 53GE3.33ZPTAD(W) 53GE3.42ZpTaD(W) 53GE3.42ZpTaD(W) 53GE3.42ZpTaD(XL) 53GE3.42ZpTaD(XL) 53GE3.42ZpTaD(XxL) 53GE3.43ZpTaDNR(XL 53GE3.43ZpTaNR(W) 53GE3.43ZpTaNR(W) 6001CE3.332TAY(W) 6001CE3.333Y(W) 6001CE3.434TaY(WL) 6001CE3.434TaYKD(W 6001EE3.37TaYN(WL) 6001GE3.33ZpTaYN(W 6001IE3.464TAYKDPO 6002McE3.45ZpTaD(S 6002McE3.45ZpTaD(S 6013CE3.334ETSDHBQ 6013CE3.334ETSDHBQ 6014CE3.334ETSKDQ( 6014CE3.334TsYKD(X 6014CE3.434ETSDPHB 6014CE3.434ETsKDpH 6014CE3.434TsYKDHa 6014GCE3.33EZPTSAQ 6014GCE3.43EZPTSDP 6014IE3.369ETSDBHB 6017CE3.332EHTaQ(W 6017CE3.434EHTaKDQ 6017GE3.33EHZpTaNQ 6017IE3.467EHTaKDp 6018CE3.30EHTAD(W) 6018CE3.333EHQ(W) 6018CE3.40EHTADPQ( 6018GE3.33EHZPTANQ 601CE3.332TaY(WL) 601GE3.32ZpTaYN(WL 6020CE3.30ETAD(W) 6020CE3.30ETAD(XX) 6020EE3.31ETADQ(W) 6020GE3.33EZPTAFQ( 602CE3.434TsKDOg(S 602McE3.45ZpTaD(Sr 606CE3.434TAYD(SRX 606CE3.440TaYKDHaO 607CE3.334TaYDR(Sr BCCA68489050 BCCA68489050 BCCI67236050 BCCI67236050 BCCI67256055 BCCI67256055 BCCI68236020 BCCI68488040 BCCI68488040 BCCI68489030 BCCI68489050 BCCI68489050 BCCI68489050 BCCI69449055 BCCI69449055 BCCM68466080 BCCS68488040 BCCS68488040 BCMI68130020 BCMI68130020 BOEA67480050 BOEI66230030 BOEI67130020 BOEI67130020 BOEI67130030 BOEI67230050 BOEI67250055 BOEI67250055 BOEI67480050 BOEI67550015 BOEI67550015 BOEI68130070 BOEI68230020 BOEI68230020 BOEI68290030 BOEI68290030 BOEI68330030 BOEI68390030 BOEI68450015 BOEI68450015 BOEI68480030 BOEI68480040 BOEI68490020 BOEI68490050 BOEI68490070 BOEI69360055 BOEI69360055 BOEI69440055 BOEI69440055 BOEI69458 BOEM67160080 BOEM67160080 BOEM68460080 BOEM68460080 BOES68120090 BOES68120090 BOES68480040 BOEW67490014 BOEW68120090 BOEW68120090 BOEW69360055 BOEW69360055 C 6634 DI EB 13103 E EB 13226 E EB 13227 E EB 13228 E EB 13229 E EB 13250 W EB 13527 E EB 13529 E EB 13550 W EB 13552 E EBI 7522 EBI 7552 EBI 81074 EBI 8862 EBI 8874 EBP 7422 EBS 8862 EBT 7431 EHC 12207 E FCCB67236010 FCCI58236060 FCCI67036060 FCCI67104060 FCCI67336060 FCCI68266020 FCCI68266080 FCCI68486055 FCCI68486060 FCCI68486060 FCCI69228 FCCW57006030 FCCW57006030 FCCW57034030 FCCW57034030 FCCW57034037 FCCW57136030 FCCW57136030 FCCW58209 FCCW58236030 FCCW58236030 FCCW59209 FCCW67034010 FCCW67236010 FCCW67366055 FCCW68236010 FCCW69209 FCCW69229 FCCW69235 FCCX57034030 FCCX57034030 FCCX57036030 FCCX57036030 FCCX58236030 FCCX58236030 FCCX59129 FCCX59209 FCCX59226 FCCX69225 FCEW57002030 FCEW57002030 FCEW57032030 FCEW57032030 FCEW58032030 FCEW59009 FCEW59209 FCEW67033010 FCEW67033010 FCEW69209 FCEX58032030 FCEX58032030 FCEX59209 FCMI68034020 FCMI68034020 FCMI68038020 FCMI68038020 FCMI68064055 FCMI68068055 FCMI68255020 FCMI68263080 FCMI68263080 FCMI68263080 FCMI69229 FCMW54040 FCMW57002030 FCMW57002030 FCMW57003030 FCMW57032030 FCMW57032030 FCMW57033030 FCMW57033030 FCMW58006030 FCMW58006030 FCMW58006030 FCMW58012030 FCMW58012030 FCMW58020 FCMW58036030 FCMW58036030 FCMW58128010 FCMW58128010 FCMW58151 FCMW58220 FCMW58221 FCMW58233030 FCMW58233030 FCMW59009 FCMW59119 FCMW59209 FCMW67002010 FCMW67002010 FCMW68032010 FCMX58012030 FCMX58012030 FCMX58233030 FCMX58233030 FCMX58233030 FCMX58235050 FCMX59120 FCMX59220 FCMX59226 FCMX59229 FCMX59256 FCMX69205 FCMX69215 GHGI 85512 GHI 85312 HKB 84424 HKI 75314 HKP 74324 SHC 11163 E SHC 11165 E SHI 11174 E SHI 11574 E

BCCI650914 BOEI614844 BOEM624000 BOES614590 BOEW613000 C502.70R C502.70V C502.713TaSpRVm C502.716TaVm C502.79M C502.80TaVm C502.80Te C502.80Te C502.80V C502.80VmSpR C502.813TaKDSpRVm C502.813TaKDSpVm C502.813TaKDSpVm C502.813TaSpVm C502.813TeR C502.813TeV C502.813TeVC C502.813TkKDpSp C502.813TkKDSp C502.816Vm C602.70Te C602.732Te C602.734TtDp C602.755TeKDpRsv C602.755TtHSr C602.834TeKD C602.834TeKD C602.834TeKDWsb C602.840TkDpHOSr C602.855TeKDOSr C602.855TeKDpRvb C602.855TeKDSrb C602.855TkKDpHSr C622.834TkDpHSrv C622.834TkKDpHOQSr C6E3.401ZpTeKDSr C6E3.410ZpTeDSr E502.81VC E502.81Vm E602.77Te E602.81 EB2.7TaDOSr EB2.7TaYDHOSr EB2.7TaYDOSrL EB2.7TaYDpHSrL EB2.7TeYDOSrL EB2.7TeYRL EB2.8TeKDOSrL EB2.8TeKDRL EB2.8TeYBL EB2.8TeYKDOSrL EB2.8TeYKDRL EB2.8TeYRL EB2.8TeYWL EB2.8TKDL retro EB2.8TkDpHOSrL EB2.8TkKDpHOSaL EB2.8TkKDpHOSrL EB2.8TkKDpOSr EB2.8TpsKDpOSr EB2.8TpsKDpOSrL EB2.8TpsKDpOSrL EB2.8TtYKDHOSrL EB2.8TtYKDpHOSrL EB2.8TtYKDpOSrL EBb2.8TeKDOSrL EBb2.8TeKDOSrL EBb2.8TpsKDpOSrL EBb2.8TtKDpOSpL EBb2.8TtKDpOSrL ECGH3.42ZpTeKDRL EGH3.33ZpTeOSrL EGH3.43ZpTeKDOSrL EGH3.43ZpTeKDOWL EH 616 K FCCI616430 FCCI616432 FCCW516440 FCCW533000 FCCW612915 FCCW615844 FCCW616428 FCEW530000 FCEW551180 FCEW616452 FCMI610886 FCMI651200 G5E3.32ZpTaKDSpNVm G5E3.32ZpTaVm G5E3.32ZpTaVm G5E3.32ZpVm G5E3.32ZpVm G5E3.42Zp G5E3.42ZpC G5E3.42ZpTaVm G5E3.42ZpTaVm G5E3.42ZpTaVmNSpR G5E3.42ZpTaVmSpR G5E3.42ZpTe G5E3.42ZpV G5E3.42ZpVm G5E3.42ZV G5E3.43ZpDVm G5E3.43ZpDVm G5E3.43ZpTeKDSpNR G5E4.37ZpVm G6E3.32ZpTe G6E3.32ZpTeWsb G6E3.42SZ G6E3.42SZM G6E3.43ZpTeKDSp set EHK2.734TaDOSr set EHK2.734TeYDOS set EHK2.734TeYSrL set EHK2.738TeYDSp set EHK2.813TeSL set EHK2.813TeWL set EHK2.834TeKDRL set EHK2.834TeYDHO set EHK2.834TeYKDO set EHK2.834TeYKDO set EHK2.834TtYKDH set EHK2.834TtYKDp set EHK2.848TkKDpH

Technical data - Original Circular Heating Element for Amica Ovens - 8001785

Technical parameters:

2000 W / 230 V

the internal diameter of the body portion is 180 mm

total length 245 mm

flange 70 mm x 25 mm

Insert Your Post

First and middle name
E-mail ( Email is not published )
Your Request or Comment
Please copy the code from the image
antispam
     GDPR
The way of dealing with customer personal data is in line with the EU regulation